Kilometry 2001 - vyhodnocení - 3. díl
aneb
Kilometry 2001 - statistická pitevna

    Milí přátelé,
    děkujeme vám všem 208 cyklistům, kteří jste se připojili k našemu nápadu posbírat najeté Kilometry 2001 v jednotlivých měsících. Ne všichni však dokázali vytrvat a hlásit své kilometry pravidelně po všech 12 měsíců roku 2001. Tyto nekompletní údaje nejsou vyhodnotitelné jednotlivě, ale jen jako průměrné hodnoty všech hlásících cyklistů. Speciální dík pak tedy patří 43 věrným, kteří nevynechali ani jedno měsíční hlášení a z jejich údajů je nyní možno sestavit kompletní srovnávací křivky a hlouběji se zamyslet nad průběhem cyklistického roku.

    Anketa Kilometry 2001 (i letošní Kilometry 2002) je projektem, jehož výsledky umožňují rozsáhlé zamyšlení nad cyklistickým životem, nárůstem aktivity během roku a možná i závislostí ujetých kilometrů na počasí. V pěti dílech se tedy pokusíme postupně zjistit:

    1. jak velkou vypovídací hodnotu má náš statistický vzorek cyklistů, který je obsažen v tabulce Kilometrů 2001
    2. souvislost mezi počtem hlásících cyklistů a cyklistickou aktivitou
    3. rovnoměrnost aktivity v různých výkonnostních kategoriích cyklistů
    4. průběh aktivity v cyklistickém roce
    5. možné souvislosti mezi počasím a cyklistickou aktivitou


3. díl

    Ve třetím díle se zaměříme na otázku, zda-li existuje nějaká souvislost mezi cyklistickou aktivitou, tedy množstvím najetých kilometrů a pravidelností, s jakou cyklisté polykali své Kilometry 2001.

Závěr: cyklisté, kteří najezdí málo, jezdí velice nepravidelně. Ti, kteří najezdí více kilometrů, jezdí mnohem pravidelněji a rovnoměrněji během roku.

Rozbor

    Další zajímavou úvahou je srovnání průběhů najetých kilometrů pro různé skupiny cyklistů, rozdělených podle pořadí celkem najetých Kilometrů 2001. Graf 3, vytvořený z hodnot najetých kilometrů všech cyklistů v jednotlivých měsících, je v zásadě neuspořádaný a nevyplývá z něj žádné srovnání. Některé křivky se pohybují v hodnotách nad 1 000 km, jiné se celou dobu jen málo odchylují od nuly. Jejich absolutní hodnoty jsou naprosto nesouměřitelné:

graf

    Vytvořme tedy Graf 4, složený z porovnatelných hodnot. Vypočtěme relativní hodnoty, které budou u každého cyklisty uvádět, jaký díl Kilometrů 2001 byl najet v jednotlivých měsících. Součet těchto relativních hodnot za 12 měsíců roku pak bude dávat hodnotu 1:

graf

   

    V Grafu 4 je již lépe patrná tendence k vyšší aktivitě v letních měsících. Dále je jednoznačně patrné, že některé křivky mají výrazné špičky, kde je relativní najetá hodnota okolo 0,4 až 0,5 což znamená, že tito cyklisté najeli téměř polovinu svých ročních kilometrů v jednom měsíci. Tito cyklisté mají celkem najeto 130 až 510 km.

    Podíváme-li se na druhou stranu cyklistického spektra, najdeme borce, jehož relativní najetá hodnota nepřesáhne v žádném měsíci 0,1. To znamená, že najel ve všech měsících téměř stejně. Celkově najel 21 130 Kilometrů 2001.

    Bylo jen pouhou náhodou, že ti, kteří najeli málo, jezdí nepravidelně a ti, kteří nejedou nejvíce, jezdí absolutně pravidelně? Vypadá to velice logicky. Ale je to opravdu tak?

    Odpověď na tyto otázky mohou být nalezeny v následujících Grafech 5 – 8. Zde jsou průběhy relativních najetých hodnot rozděleny do čtyř samostatných grafů podle pořadí celkové hodnoty Kilometrů 2001. Grafy jednoznačně ukazují rozdíly v jednotlivých skupinách. V Grafu 5 je naprosto patrný plochý průběh křivky všech cyklistů nejvýkonnější skupiny s hodnotami okolo 0,1. To znamená vysokou pravidelnost. Naproti tomu v Grafu 8 – skupině nejméně výkonných cyklistů – dosahují hodnoty 0,3 – 0,6, což ukazuje na naprostou nerovnoměrnost v ježdění. Grafy 6 a 7 tento trend potvrzují:

graf

graf

graf

graf

    Aby bylo grafické vyjádření souvislosti mezi výkonností a pravidelností v ježdění ještě názornější, vypočtěme pro relativní najeté hodnoty každého cyklisty směrodatnou odchylku, která jednou hodnotou reprezentuje velikost rozdílů mezi najetými kilometry v jednotlivých měsících. V Tabulce 1 jsou cyklisté uvedeni v pořadí podle směrodatné odchylky a pro srovnání je uvedeno i původní absolutní pořadí v anketě Kilometry 2001:

Tabulka 1 - Pořadí dle směrodatné odchylky

Pořadí dle
 směrodatné 
odchylky
Původní
 absolutní 
pořadí
Jméno Tým Směrodatná
 odchylka (%) 
 
Celkem
 Kilometry 2001 
1 2 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 1,23 21 130
2 3 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 2,43 19 540
3 1 EBERTOVÁ Hana KPO 2,56 21 661
4 5 STRAKA Luděk KPO 2,64 12 616
5 4 VEJVODA Josef CKKV 2,66 19 165
6 27 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 3,35 4 010
7 11 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 3,61 8 511
8 15 MALÁŠEK Michal KPO 3,70 7 031
9 7 PROCHÁZKA Radek KPO 3,73 11 877
10 21 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 4,00 4 850
11 6 ČECH Michal Peloton 4,13 12 164
12 14 SLADKÝ Jiří KPO 4,30 7 506
13 9 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 4,32 9 750
14 13 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 4,40 8 244
15 23 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 4,58 4 632
16 8 FERENC Zbyněk CKKV 4,63 11 200
17 16 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 4,65 6 018
18 12 CHYSKÝ Pavel CKKV 4,79 8 510
19 25 ROULE Vojtěch CKKV 4,99 4 221
20 33 KUREL Vladimír KPC Kralupy 5,13 2 697
21 24 MUNZAR Miloš KPO 5,25 4 434
22 19 BARTOŠ Petr KPO 5,42 5 003
23 28 BARTOŠ Pavel KPO 5,47 3 890
24 26 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 5,50 4 126
25 42 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 5,79 363
26 10 OKRUHLICA Petr CKKV 6,01 9 727
27 35 ŠMEJKAL Jindřich KPO 6,07 2 203
28 18 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 6,22 5 762
29 20 LABSKÝ Zdeněk 4K 6,64 4 947
30 38 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 6,96 878
31 31 JAROŠ Robert BKZ 7,32 2 736
32 22 ZAORAL Petr - 7,56 4 780
33 30 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 7,61 3 076
34 17 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 7,88 5 808
35 32 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 8,03 2 726
36 29 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 8,37 3 840
37 36 DVOŘÁK Vladimír BKZ 8,57 2 137
38 41 SLADKÁ Božena KNO 8,76 493
39 37 HLUBUČEK Tomáš BKZ 9,42 1 545
40 34 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 10,35 2 609
41 40 KRÁLOVÁ Jitka KNO 11,15 502
42 39 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 12,02 563
43 43 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 15,52 130

graf


Odkazy na ostatní díly:

    V 1. díle jsme si ověřili, jak velkou vypovídací hodnotu má náš statistický vzorek cyklistů.

    Ve 2. díle jsme se podívali na vztah cyklistické aktivity a počtu hlásících cyklistů.

    Ve 4. díle se podíváme na průběh aktivity v cyklistickém roce.

    Dušan Příbrský