Kilometry 2001 - vyhodnocení - 1. díl
aneb
Kilometry 2001 - statistická pitevna

    Milí přátelé,
    děkujeme vám všem 208 cyklistům, kteří jste se připojili k našemu nápadu posbírat najeté Kilometry 2001 v jednotlivých měsících. Ne všichni však dokázali vytrvat a hlásit své kilometry pravidelně po všech 12 měsíců roku 2001. Tyto nekompletní údaje nejsou vyhodnotitelné jednotlivě, ale jen jako průměrné hodnoty všech hlásících cyklistů. Speciální dík pak tedy patří 43 věrným, kteří nevynechali ani jedno měsíční hlášení a z jejich údajů je nyní možno sestavit kompletní srovnávací křivky a hlouběji se zamyslet nad průběhem cyklistického roku.

    Anketa Kilometry 2001 (i letošní Kilometry 2002) je projektem, jehož výsledky umožňují rozsáhlé zamyšlení nad cyklistickým životem, nárůstem aktivity během roku a možná i závislostí ujetých kilometrů na počasí. V pěti dílech se tedy pokusíme postupně zjistit:

    1. jak velkou vypovídací hodnotu má náš statistický vzorek cyklistů, který je obsažen v tabulce Kilometrů 2001
    2. souvislost mezi počtem hlásících cyklistů a cyklistickou aktivitou
    3. rovnoměrnost aktivity v různých výkonnostních kategoriích cyklistů
    4. průběh aktivity v cyklistickém roce
    5. možné souvislosti mezi počasím a cyklistickou aktivitou


1. díl

    V prvním díle si provedeme ověření, jakou vypovídací hodnotu mají oba statistické vzorky: první vzorek tvoří hodnoty všech 208 cyklistů, kteří alespoň jednou nahlásili a druhý vzorek je tvořen hodnotami 43 cyklistů, kteří dokázali nahlásit své Kilometry 2001 pravidelně každý měsíc po celý rok.

Závěr: malý vzorek 43 cyklistů, hlásících pravidelně, je stejně statisticky hodnotný jako vzorek všech 208 cyklistů z tabulky Kilometrů 2001.

Rozbor

    Vzorek 43 cyklistů se může zdát pro rozumné vyhodnocení statisticky neprůkazný. Proto si na začátku pro kontrolu srovnejme například průměrné hodnoty a jejich průběh během roku.

    Budiž tedy vypočten průměr z najetých kilometrů za každý měsíc ze vzorku všech 208 hlásících cyklistů a vynesen do grafu 1 jako červená křivka.

    Dále budiž vypočten průměr najetých kilometrů za každý měsíc ze vzorku 43 cyklistů, kteří nahlásili pravidelně každý měsíc po celý rok a vynesen do grafu jako modrá křivka.

    Již pouhým pohledem je patrné, že obě křivky jsou si více než podobné a hlavně jejich průběh a tendence jsou shodné. Maximální odchylka obou těchto křivek je 10%, průměrná odchylka je pak jen 3%.

    To jednoznačně umožňuje zapomenout na 165 cyklistů s nekompletními údaji a v dalších úvahách se již zaměřit jen na 43 cyklistů s údaji kompletními za všech 12 měsíců.

    Zároveň, jak ještě bude patrno později, i menší výběrové vzorky jsou shodné. Je tudíž možno předpokládat, že tento průběh cyklistických aktivit všeobecně je platný pro průměrného cyklistu.

    Můžeme se tedy s jistotou pustit do dalších rozborů.

graf


Odkazy na ostatní díly:

    Ve 2. díle se podíváme blíže na vztah cyklistické aktivity a počtu hlásících cyklistů.

    Ve 3. díle díle se zaměříme na srovnání rovnoměrnosti aktivity v různých výkonnostních kategoriích cyklistů.

    Ve 4. díle se podíváme na průběh aktivity v cyklistickém roce.

    Dušan Příbrský