Výsledky II. tipovací soutěže "Poznáte postavu na této fotografii?"

    Na našich webových stránkách jsme vyhlásili druhou tipovací soutěž, v níž jste své tipy mohli zasílat na naši adresu kpo@kpo.cz:

Poznáte postavu na této fotografii?
Naše nedávná I. tipovací soutěž se setkala s nečekaným ohlasem u návštěvníků těchto stránek a proto přicházíme se soutěží další. Připomeňte si aktéry letošního poháru časovek do kopce (tentokrát bez chytáku,  narozdíl od minulého tipování).
Tato fotografie zachycuje dvojici závodníků - bratry, kteří se ve svých kategoriích pohybovali hodně vpředu. Vlevo Pavel Bartoš - vítěz letošní kategorie MTB, vpravo Petr Bartoš - druhý v silničních kolech. Otázka zní: kdo stojí v pozadí?

foto a) v pozadí nestojí nikdo
b) náhodný kolemjdoucí
c) pravidelný účastník časovek, hledající ztracené vteřiny
d) Pavel Hraba (CKKV)
e) Pepa Vejvoda (CKKV), celkový vítěz kategorie ULTRA 

    I přesto, že jsme v úvodu naší druhé hádanky zdůrazňovali, že tentokráte nejde o žádný chyták, odpovědi, které došly na adresu KPO, patrně pod vlivem I. tipovací soutěže, vyjadřovaly většinou zhruba toto: "Jsem si skoro úplně jistý(á), že správná odpověď je e) Pepa Vejvoda (CKKV), celkový vítěz kategorie ULTRA, ale to by asi bylo moc jednoduché. Buď je to tedy odpověď c), anebo snad a)???".
    Pavla Hrabu (CKKV) - odpověď d) - jsme patrně dostatečně představili v první tipovací soutěži, takže tato volba se v odpovědích objevila pouze jednou. Jak je to tedy doopravdy?

 foto 

Správná odpověď je samozřejmě a). Postava v pozadí nestojí, ale evidentně jde a je to Pepa Vejvoda (CKKV), kráčející pro cenu za 3. místo v 7. časovce do kopce (cementárna), takže za správnou lze považovat i odpověď e). Správně tipujícím gratulujeme!

(toto je snímek pořízený o chvíli později)