Brzdění a zatáčení

napsal Sheldon "Přední Brzda" Brown
Přeloženo z angličtiny, převzato z Harris Cyclery Home Page

Brzdit - přední, zadní, nebo oběma?

Jelikož vaše kolo má dvě brzdy - na každou ruku jednu - je nutné, abyste v situacích, kdy potřebujete co nejbezpečněji zastavit, věnovali pozornost tomu, jak každou z nich používat.

Co na to selský rozum?
Selský rozum radí použít obě brzdy současně. Toto bude nejspíš dobrá rada pro začátečníky, kteří se ještě nenaučili správně používat svých brzd, ale pokud se nepřehoupnete přes toto stádium, nebudete nikdy umět bezpečně zastavit na krátké vzdálenosti jako cyklista, který se naučil používat samostatně přední brzdu.

Maximální zpomalení - zastavení v nouzi
Nejrychlejší způsob, jak zastavit jakékoli kolo s běžnou vzdáleností os kol je stisknout přední brzdu tak silně, že zadní kolo jen tak tak, že se nezdvihne ze země. V takovéto situaci nemůže zadní brzda přispět k brzdnému účinku, jelikož nemá možnost přenosu síly.

Nepřelétnu přes řídítka?
Se zadní brzdou si vystačíte v situacích, kdy je špatný přenos síly ve styku kolo podložka, nebo když vaše přední pneumatika praskne, ale k zastavení na suché silnici přední brzda sama o sobě dodá maximální brzdný účinek a to jak v souladu s teorií, tak i v praxi.

Pokud si na to uděláte čas a naučíte se používat přední brzdu správně, budete bezpečnějším cyklistou.

Mnoho cyklistů se obává používání přední brzdy kvůli strachu, že přeletí přes řídítka. Toto se skutečně stává, ale hlavně lidem, kteří se nenaučili ovládat účinek přední brzdy.

Cyklista, který se spoléhá při běžném brzdění na zadní brzdu nebude mít starosti až do chvíle, než se dostane do kritické situace a pak v panice chňapne za nejistou přední brzdu stejně jako za zadní, aby docílil zvýšení brzdného účinku. Toto může způsobit klasický pád spojený s "přeletem přes řídítka".

Jobst Brand má vcelku přijatelnou teorii, že typický pád způsobený "přeletem přes řídítka" není ani tak způsobem příliš silným brzděním, ale spíše silným brzděním bez toho, že by jezdec použil své paže a zapřel se jimi proti zpomalení: kolo se zastaví, jezdec se pohybuje dál, dokud se jeho stehna nezarazí o řídítka a kolo, které již nenese váhu jezdce, se převrhne.

Toto se nemůže stát, pokud používáte výhradně zadní brzdu, protože jakmile by se zadní kolo začalo zvedat, skončil by též veškerý jeho přenos brzdné síly. Bohužel však trvá dvakrát tak dlouho zastavit samotnou zadní brzdou, než samotnou přední brzdou a tak je spoléhání se na zadní brzdu nebezpečné pro cyklisty, kteří jezdí rychle. Je důležité, abyste se svými pažemi bezpečně zapřeli při silném brzdění, aby se vám to nestalo. Skutečně, správná technika jízdy vyžaduje, abyste se posunuli na sedle co nejvíce, jak pohodlně můžete, dozadu, proto abyste udrželi těžiště co nejvíce vzadu, jak je to jen možné. Toto platí vždy, ať už používáte přední, zadní nebo obě brzdy. Jestliže použijete obě brzdy naráz, můžete způsobit smýkání podobné pohybu "rybího ocasu". Pokud dostanete smyk na zadní kolo a přitom též brzdíte přední kolo, zadek kola bude mít tendenci předběhnout předek, protože na předku se uplatňuje větší zpomalovací síla než na zadku. Jakmile se zadní kolo jednou smekne, může se pohybovat do stran stejně snadno jako dopředu.

Jak se naučit používat přední brzdu
Maximální brzdění se docílí, když stisknete přední brzdu tak silně, že zadní kolo jen tak tak, že se nezdvihne ze země. Jakmile toto nastane, sebemenší přibrzdění zadní brzdou způsobí smyk zadního kola.

Pokud jezdíte na obvyklém kole, nejlepší způsob, jak zvládnout používání přední brzdy je natrénovat si to na parkovišti, nebo jiném bezpečném místě a to tak, že budete brzdit oběma brzdama naráz, přitom většinu síly budete dávat do přední brzdy. Šlapejte při brzdění, aby vám mohly nohy ihned sdělit, kdy se zadní kolo začíná smýkat. Trénujte razantnější a razantnější zastavování, až se to stane, tak si zvyknete na pocit prudkého zastavení, na hranici, kdy se vám začne zdvihat zadní kolo.

Někteří cyklisté rádi jezdí na kole s trvalým záběrem, tj. na kole, které neumožňuje jízdu na volnoběh. Když na takovém kole prudce zabrzdíte přední brzdou, převody vám poskytnou dokonalou zpětnou vazbu o přenosu síly na zadním kole (to je jeden z důvodů, proč jsou převody s trvalým záběrem upřednostňovány při jízdě v zimě).

Pokud pojedete na kole s trvalým záběrem jen s přední brzdou, vaše nohy vám přesně sdělí, kdy jste docílili maximálního brzdného účinku přední brzdy. Jakmile vás toto vaše převody s trvalým záběrem naučily, dokážete zastavit jakékoli kolo lépe, s použitím pouze přední brzdy.

Kdy použít zadní brzdu
Vyspělí cyklisté brzdí samotnou přední brzdou pravděpodobně v 95% případů, ale jsou situace, kdy je lépe použít zadní brzdu:

Kterou brzdu na kterou stranu?
Existuje značná neshoda v názoru, kterou brzdu napojit na kterou páku:

Také lze pozorovat trendy národní:

Teorie, která se mi jeví jako nejpravděpodobnější říká, že tyto národní zvyklosti vzešly z obavy, aby byl cyklista schopen dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň aby stále dosáhl na primární brzdu. Tato logická myšlenka je, bohužel postavená na mylném předpokladu, že zadní brzda je brzdou primární.

Z tohoto důvodu si já sestavuji svá vlastní kola tak, že pravá ruka ovládá přední brzdu, což nijak neodpovídá zvyklostem ve Spojených státech.

Dělám to tak také proto, že jsem pravák a přeji si, aby má zručnější ruka ovládala kritičtější brzdu.

 

Naklánění v zatáčkách

Abyste na kole zatočili, musíte se naklonit dovnitř, ve směru, do kterého zatáčíte. Čím rychleji jedete a čím ostřejší zatáčka je, tím více se musíte naklonit. V tomto případě nemáte na výběr, pro danou rychlost a poloměr zatáčení se musí těžiště kola/cyklisty posunout do strany o určitou míru, jinak by kolo nebylo stabilní.

Co však rozhodně můžete ovlivnit je volba, jestli nakloníte kolo více než, méně než anebo stejnou měrou, jakou nakloníte své tělo proto, abyste dostali těžiště tam, kam patří.

Tento přístup je populární mezi začátečníky, kteří mají strach z pádu na bok a kteří se cítí méně dezorientovaní, když ponechají své tělo více vzpřímené.

Tato technika je doporučována některými závodníky a trenéry, protože poskytuje možnost zvládnout smyk, ale já tomu nevěřím.

Tento přístup je populární mezi jezdci, kteří mají obavu, že škrtnou pedálem o silnici. Toto je zvlášť významná obava jezdců na kolech s převody s trvalým záběrem, protože nemůžou projíždět zatáčky na volnoběh.

Tato technika je také doporučována některými závodníky a trenéry, protože poskytuje možnost zvládnout smyk, ale já tomu nevěřím.

Tato technika má výhodu v tom, že osa řízení, plochy styku pneumatiky s vozovkou a těžiště zůstávají v jedné rovině. Tím jsou zachovány správné charakteristiky ovládání kola a smyk je méně pravděpodobný. Můžete si to ověřit sami, pokud si provedete pokus navržený Jobstem Brandtem:

"Někteří jezdci věří, že vystrčením kolena, nebo vykloněním svého těla mimo kolo si pomohou při zatáčení. Vystrčení kolena je to samé, co dělají jezdci bez klipsen, když vystrčí nohu do strany, po způsobu motocyklistů jedoucích na prašné cestě. Je to neužitečné gesto rádoby pro vyšší bezpečnost, které však, na nerovných silnicích, ve skutečnosti pracuje proti vám. Jakákoli část tělesné váhy, která není přesně vycentrovaná nad kolem (při naklonění kola, nebo vystrčení kolena) zatěžuje kolo stranově a tyto boční zátěže způsobují rušivé řídící síly, pokud není silnici hladká. Zvednutí se ze sedla je při takových manévrech také obtížnější.

Abyste si to ověřili, jeďte dolů po přímé, ale nerovné silnici a stůjte přitom na jednom pedálu s nakloněným kolem a všimněte si, jak nejistě drží kolo stopu. V protikladu k tomu, když pojedete přesně v rovnováze vycentrovaní nad kolem, můžete jet i bez držení perfektně přímo po takto nerovné silnici. Když se z kola vykloníte, nebudete moci udržet pěknou stopu na silničních nerovnostech, zejména v zatáčkách. Pro nejlepší možnou kontrolu nad kolem proto zůstávejte pěkně vycentrovaní nad svým kolem."

Přeložil (a těchto doporučení dlouho nedbal a tudíž padal) Zbyněk Křesťan