Časovka do vrchu Roztoky
společný start
o putovní pohár obce Roztoky

Kde: Roztoky - směr Karlova Ves - Hrobce
Délka tratě: 5,5 km
Start
: hromadný

Pořádá: TJ Roztoky u Křivoklátu, oddíl cyklistiky
Kdy: sobota 9. srpna 2003 v 11:00
Startovné: 40 Kč
Přihlášky
: do 10:15 v hotelu Roztoky
Startují: nositelé licence ČSC (A, B, C), příchozí, veteráni, ženy

Kategorie: 18 - 40 let
                    40 - 50 let
                    nad 50 let
                    ženy

Vyhlášení: v hotelu Roztoky
Ceny
: absolutní vítěz - putovní pohár, v každé kategorii první 3 závodníci
Podmínka
: minimální start 5 závodníků v kategorii. Vítěz kategorie nad 50 let obdrží putovní pohár Memoriál Karla Čmerdy

Vítěz třech po sobě jdoucích ročníků získává pohár do svého vlastnictví.

Za pořadatele vás zve: Antonín Ježek, Roztoky 214, 270 23 Křivoklát, okr. Rakovník