Poslední předjarní vyjížďka KPO – bahno, bahno, bahno
neděle 16.3.2003

    Poslední víkend před První jarní (silniční) akcí se klub KPO vydal na vyjížďku do terénu. Počasí bylo vysloveně optimální. Sluníčko svítilo celý den a teplota stoupala až nad 20°C. Několik dní předem sice již nepršelo, ale trasa zůstala především v lesních úsecích dost rozbahněná. Ač jsme museli několikrát zastavit, abychom klacky odstraňovali bahno ze zablokovaných kol, musíme uznat, že lepší počasí jsme si, v deštivém klimatu posledních let, ani nemohli přát.

    Jelo se skvěle a hlavně jsme celou cestu sledovali nadmořskou výšku a srdeční tep a zde vám přinášíme grafické vyjádření naměřených hodnot. Záznam byl pořízen na cyklistickém computeru HAC4 Plus a zpracován na programem HACtronic německé firmy CicloSport. Zařízení ukládá po 20 sekundách údaje o srdečním tepu, nadmořské výšce, teplotě, rychlosti, vzdálenosti a čase.

Graf č. 1 uvádí závislost hodnot na ujeté vzdálenosti:graf 1

 

Graf č. 2 uvádí závislost hodnot na celkovém čase:
graf 2

    V grafech je možné zřetelně vidět místa odpočinků a občerstvení, kde tep klesá na nulu - pravým důvodem samozřejmě je, že jsem se vzdálil od počítače.

    Nadmořská výška je zaznamenána chybně, respektive všechny údaje jsou o 176 m výše. Odchylka vznikla špatnou počáteční kalibrací přístroje.

    Dušan Příbrský