logologoKilometry 2002 - červen

Cyklistická sezóna je v plném proudu. V červnu, stejně jako v květnu, v dubnu, v březnu, v únoru i v lednu jsou údaje mnohem lepší, než před rokem. V červnu 2002 je průměrná hodnota 909 km na cyklistu, zatímco v červnu 2001 to bylo jen 780 km. V obou letech došlo v červnu oproti květnu k poklesu měsíčních najetých kilometrů.

    Červen 2001 byl podle Barbory TOBOLOVÉ z Českého hydrometeorologického ústavu teplotně podnormální a srážkově nadprůměrný. Na grafu průběhu teplot v ČR v roce 2001 je v červnu zřetelný zub, chcete-li skok, v průměrných teplotách. Velmi nápadná je podobnost s průběhem cyklistické výkonnosti. Zajímavý fenomén. V podstatě průběhy teplot a naší aktivity na kole jsou opravdu závislé věci. Nebudu sem plést matematickou statistiku a počítat koeficienty závislosti, zřejmě bychom vás úplně znechutili v dalším čtení. V ČR byl červen teplotně podnormální. Srážkově byl červen v ČR jako celek normální. Slunce svítilo méně, než udávají dlouhodobé normály.

    Stejně tomu pravděpodobně bylo i tento rok. Přesto jsme letos jsme najezdili všichni více, než loni. Vyslovuji vám další pochvalu, přátelé.

    Průměrný cyklista hlásící nám své Kilometry 2002 tedy najezdil v červnu 909 kilometrů, zatímco v květnu to bylo 1 015 kilometrů, v dubnu 807, v březnu 704, v únoru 493, v lednu 369 a v prosinci 2001 jen 255 kilometrů. Pro porovnáni v listopadu to bylo 350, v říjnu 560 km. Ve velice deštivém září to bylo průměrně 585 km, zatímco v letním srpnu 831 km.

    Průměrný cyklista má v roce 2002 najeto již 4 047 km.

    Celkově je v tabulce Kilometrů 2002 nahlášeno 668 813 km najetých v roce 2002, z toho 130 024 km najetých v červnu.

Nejlepší v tomto roce:
   
na 1. místě se umístila Hanka EBERTOVÁ (KPO)  s hodnotou 13 240 kilometrů, 2. místo obsadil Michal CHADIM (-) s hodnotou 12 645 kilometrů a na 3. místě se umístil Antonín JEŽEK (KC Nové Strašecí) s hodnotou 11 060 kilometrů.

Nejlepší v tomto měsíci:
    1. místo obsadil Michal KOŠ (KPO) s hodnotou 2 540 km, na 2. místě se umístil Radek PROCHÁZKA (KPO) s hodnotou 2 328 kilometrů a 3. místo obsadila Hanka EBERTOVÁ (KPO) s hodnotou 2 301 kilometrů.

Nejlepší kluby:
    1. místo obsadil 22-členný klub KPO s hodnotou
128 851 km, 2. místo obsadil 21-členný tým CKKV s celkovou hodnotou 113 808 km a 3. místo obsadil klub KPC Kralupy s 24 členy a se součtovou hodnotou 84 019 km.

    V hodnocení průměru kilometrů na člena se tradičně nejlépe umístil 2-členný tým KC Nové Strašecí s 9 621 km na člena. Na 2. místě je 5-členný tým H-H Smíchov s průměrem 7 222 km na člena a na 3. místě najdeme 22-členný tým KPO s 5 856 km na člena.


Přátelé, KPO děkuje všem, kteří nahlásili svá "čísla". Nyní se pokuste vytrvat a
na začátku každého následující měsíce nahlaste další údaje.
Uzávěrka červencových Kilometrů je 10. srpna 2002.
Na začátku srpna vám e-mailem pošleme krátkou připomínku.

Upozornění:
Kilometry na trenažéru se započítávají do Kilometrů 2002.
Nemá-li trenažér tachometr, je stanoven přepočet: 1 hodina = 20 km

Pozor, hlásí se vždy celkové kilometry ujeté od počátku roku
(příště tedy za období od 1. ledna do 31. července 2002) a
kilometry najeté v červenci 2002.


    A teď se již nenechte rušit a prostudujte si, jak jste se umístili v porovnání s ostatními, nebo si prostudujte v mapě svou příští trasu...

Kilometry 2002

Dušan Příbrský