Stejně jako loni patřila k závěrečnému závodu seriálu Časovek do kopce 2000 anketa, kterou chápeme jako odrazový můstek pro další zlepšování poháru v příštím roce

    V první otázce jsme zkoumali cesty, kterými se závodníci o časovkách dozvěděli. Šuškanda mezi cyklisty funguje znamenitě a tak téměř 70% uvedlo, že o časovkách se dozvěděli od známých. Nejvýraznější část zbývajících procent připadá na plakáty v cykloprodejnách našich sponzorů.

    Jistě nejzajímavější částí ankety bylo posuzování jednotlivých tratí. Jestliže vezmeme jako kritérium počet „jedniček“, zvítězil by Roblín (23), následován Točnou (18), Kopaninou (17), Vraným (13), Cementárnou (9) a Vonoklasy se sedmi jedničkami. Podle průměrné známky tratě však docházíme k jiným výsledkům. Vítězí Točná se známkou 1,68 a následuje Roblín (1,77), Vrané (1,86), Vonoklasy (1,96) velice těsně před Kopaninou (1,97) a pořadí uzavírá Cementárna se známkou 2,33.

    Nejkratší trať s množstvím zatáček na úbočí kopce ve stoupání na Točnou (5. závod) zaznamenala největší úspěch v letošním ročníku a to paradoxně přesto, že v další otázce dalo přednost delším tratím přes 70% a prudším 40%, kdežto charakter, který by více pasoval na tuto trať – mírnější a kratší - upřednostnilo 32% a 27% dotázaných.

    Potěšily nás odpovědi na otázku účasti v příštím ročníku, když 73% uvedlo „určitě“ a dalších 23% „asi ano“.

    Více než 80% vyhovuje zaměření poháru pro širokou cyklistickou veřejnost. Zbývající účastníci by rádi zvýšili konkurenci nejčastěji v kategorii silniční a Ultra a byly také vzneseny požadavky na nové kategorie. Tuto možnost zvažujeme.

    V další otázce se účastníci vyjadřovali k době konání závodů. Nejvíce se přikláněli k sobotě odpoledne (46%), následovalo pozdní sobotní a nedělní odpoledne (21%), sobota poledne a neděle dopoledne (19%), sobota dopoledne (15%), neděle pozdní odpoledne (13%) a „klid na nedělní oběd“ nepotřebuje 6% dotázaných .

    Poslední otázka rozhodovala o osudu posledního – listopadového závodu. Nesněžilo a tak nečekaná čtvrtina respondentů uvedla první možnost – „To je to správné maso, které jinde nemají“ (prozraďme, že tuto odpověď zvolil i pravidelný účastník, nejstarší cyklista v poháru Miloš Elis starší (73let)...). Pohárové body v posledním závodě jsou důležité pro 36% dotázaných a 23% podmiňuje svoji účast pěkným počasím. Za pecí je tou dobou 13% účastníků časovek, ovšem velká část z nich na závěrečné Kopanině startovala a to i přes ne zrovna ideální podmínky.

    V závěrečných vzkazech se objevilo mnoho zajímavých tipů na nové tratě i podnětů pro zdokonalení celého poháru. Mnozí si pochvalovali zkrácené startovní intervaly posledních dvou závodů a objevilo se i několik návrhů na změnu systému bodování. Všechny tyto postřehy důkladně zvážíme a zohledníme při přípravě příštího ročníku časovek.

    Už nyní můžeme prozradit, že připravujeme několik překvapení a že podobně jako letos bychom chtěli skloubit kalendář našich závodů příštího ročníku s dalšími organizátory (např. s CKKV a „zbraslavskými hochy“ a tradičními akcemi typu Král Šumavy. Nově též alespoň částečně s nabitým kalendářem UAC). Budeme se snažit pro závody vybrat termíny, které se také nekryjí s „prodlouženými víkendy“ (svátky).

    Tolik tedy k anketě uzavírající II. ročník Časovek do kopce. Děkujeme všem za účast a množství podnětných informací. Těšíme se na vaše, jistě skvělé, výkony ve III. ročníku Časovek do kopce v roce 2001.

Michal Malášek